x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Aktualności

dddddd
KOMUNIKAT
2021-01-15

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 18 stycznia 2021 r. Dział Obsługi Klienta Wodociągów Dębickich wznawia bezpośrednią obsługę Klientów.

 

Państwowa Inspekcja Pracy przyznała „Wodociągom Dębickim” Sp. z o.o. I miejsce w konkursie „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz nominowała  do ogólnopolskiego etapu konkursu.  Jest to ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla Wodociągów Dębickich.

KOMUNIKAT
2020-05-05

Szanowni Państwo,

 

1. Informujemy, iż od dnia 11 maja 2020 r. Wodociągi Dębickie wznawiają  włączenia i odbiory przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu odpowiednich warunków tj.:

a) W skład komisji odbiorowej wchodzić będzie po jednej osobie reprezentującej każdą ze stron: Inwestora, Wykonawcy, Wodociągów Dębickich;

b) Każdy członek Komisji nie może wykazywać objawów chorobowych, posiadać maseczkę oraz rękawiczki. 

2. Kasa w Wodociągach Dębickich została zlikwidowana. Uprzejmie prosimy o dokonywanie opłat za wodę na rachunek wskazany na otrzymanej fakturze.

Informujemy również, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wodę i ścieki bez prowizji w Oddziałach Banku Pekao S.A. przy ul. Kościuszki i ul. Głowackiego.

3. Prace związane z wymianą wodomierzy, zaworów przy wodomierzach pozostają w dalszym ciągu wstrzymane do odwołania, z wyłączeniem sytuacji awaryjnych, które będą usuwane po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

 

W dniu 24 września br. oficjalnie przekazano do eksploatacji zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Prace budowlane zakończono 6 miesięcy wcześniej niż planowano, a wartość inwestycji przekroczyła 20 mln zł netto z czego 16,7 mln zł sfinansowano dotacją z Funduszu Spójności.

 

W ramach Dni Funduszy Europejskich dębicka młodzież przedstawiła problem zanieczyszczenia świata oraz wskazała szansę na zmianę, jaką jest wykorzystanie innych niż tradycyjne metod wytwarzania energii.  Jako przykład opowiedziała  o projeckie unijnym, zrealizowanym przez Wodociągi Dębickie - instalacji fotowoltaicznej, zaspokajającej 25% zapotrzebowania Zakładu na energię.

Zachęcamy do obejrzenia bardzo ciekawego filmu w wykonaniu naszej dębickiej młodzieży. 

 

 

 

 

W maju br. zakończona została modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicy. Prace budowlane trwały rok. 
W ramach robót wybudowany został zbiornik wody czystej o pojemności 3000 m3 wraz rurociągami technologicznymi. Wartość inwestycji wyniosła  5.,7 mln zł netto, w tym dotacja 3,3 mln zł.

W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy starania o zwiększenie dofinansowania w formie dotacji na realizację  projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Nasze starania zostały zakończone sukcesem.

 

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową  w ul. Kosynierów Racławickich w  Dębicy o długości ok. 0,64 km – to pierwszy etap kolejnego rozpoczętego zadania w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej  Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, realizowanego przy współudziale środków unijnych, w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Dla pracowników Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy został zakupiony wózek widłowy, który ma za zadanie poprawić komfort pracy, jak również zwiększyć bezpieczeństwo pracy.

Zakupu wózka widłowego dokonano w ramach realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków BHP w Wodociągach Dębickich”, dofinasowanie w kwocie 30 tys. zł „Wodociągi Dębickie” Sp. z o.o. otrzymała z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konkurs nr 2019.01 na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Zarząd Wodociągów Dębickich zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a dokonany zakup wózka widłowego ma charakter prewencyjny, przyczyniający się do poprawienia bezpieczeństwa pracy swoich pracowników.

 

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. uruchomiły na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy naziemną elektrownię fotowoltaiczną o mocy łącznej 196 kWp.

Elektrownia fotowoltaiczna pozwoli zwiększyć produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne, tym samym ograniczone zostaną koszty zakupu energii z sieci. W marcu udało się wyprodukować pierwsze kilowatogodziny  energii. W godzinach największego nasłonecznienia instalacja zabezpieczy 70 – 90 proc. bieżącego zapotrzebowania mocy. W skali roku realnie jest to ok. 20-25 proc. energii, którą zużywa się na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 19.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii koronawirusa. Wg WHO ryzyko zakażenia koronawirusem poprzez system zaopatrzenia w wodę jest niskie. Do chwili obecnej nie ma dowodów na to, że wirus COVID-19 może być przenoszony przez systemy wodociągowe czy kanalizacyjne (raport WHO).

Światowy Dzień Wody obchodzimy co roku 22 marca. Z tej okazji  zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci i młodzieży. Dziękujemy za tak liczną odpowiedź. Postanowiliśmy, że wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają od nas upominki, a wybrane prace nagrody głowne.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

 

 

System jakości w naszym Laboratorium Wody został po raz jedenasty zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Po przeprowadzonym w dniu 10 stycznia 2020 r.  audycie kontrolnym, wydana została decyzja rozszerzająca zatwierdzony zakres badań wody przeznaczonej do spożycia o siedem nowych parametrów. Jednym z nich jest wykrywanie bakterii grupy coli i E coli innowacyjną metodą Colilert.

Światowy Dzień Wody obchodzimy co roku 22 marca. Hasło tegorocznego święta to Woda a zmiana klimatu.  
Oba te zjawiska są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Dostosowanie się do skutków zmian klimatu związanych z wodą 
może ochronić zdrowie i uratować życie. 

Nie możemy sobie pozwolić na stratę czasu. Każdy z nas może odegrać ważną rolę.

Z tej okazji, jak co roku, zapraszamy wszystkie dzieciaki i młodzież do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym.  


	

 

 

Wodociągi Dębickie po raz kolejny znalazły się w  gronie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. Tytuł Gazeli Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm.

 

W dniu 11 grudnia 2019 r. po raz XIV odbył się Sejmik Ekologiczny pod nazwą „Oblicza wody”. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Dębicy i Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika. Wodociągi Dębickie także włączyły się aktywnie w przygotowanie Sejmiku a Dębicka Kraniczanka z owocami umiliła gościom czas.
 

  

Świętowaliśmy z wolontariuszami.

Dębicka Kraniczanka gościła podczas Gali Wolontariatu Ziemi Dębickiej 2019, która odbyła się 10 grudnia br. w Domu Kultury Kosmos. Zwieńczeniem uroczystości był tort, który podawany był w duecie z naszą Dębicką Kraniczanką.

Wszystkim wolontariuszom serdecznie gratulujemy i widzimy się za rok na kolejnej gali wolontariatu.

 

Zakończono kolejną inwestycję, dzięki której 8 nieruchomości w Dębicy uzyskało dostęp do kanalizacji sanitarnej. 

 

 


Zakończono inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków przy ul.Łukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Dębicy”

Zakończono kolejną inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej od ul.Kwiatkowskiego do ul.Fabrycznej w Dębicy– etap II" .  

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu...

 Zrealizowaliśmy kolejną inwestycję pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przy ul.Sportowej i Słonecznej w Dębicy". Umożliwiła ona podłączenie się do kanalizacji sanitarnej 8 budynków przy ul.Słonecznej oraz 19 budynków przy ul.Sportowej. Tym samym zlikwidowano jedną z ostatnich enklaw na terenie miasta Dębicy bez możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

 

 

Zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do Hotelu Gold oraz hali sportowej w ul. Sportowej w Dębicy.  

 

 

Z końcem września zakończyliśmy koleją Inwestycję - budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami przy ul. Zielonej w Dębicy, która umożliwi podłączenie do kanalizacji 12 budynków. 

 

Od kilku miesięcy, w ramach zadania  „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy” trwają prace związane z budową zbiornika wody czystej dla miasta Dębicy. Inwestycję realizuje Generalny Wykonawca -  Integral Rzeszów.

 

 

Za nami czwarty miesiąc prac związanych z realizacją zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy”. W tym okresie rozpoczęto budowę  wielu nowych obiektów technologicznych. 

 

 

Do końca 2019 roku firma FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp.K. wybuduje instalację fotowoltaiczną na Stacji Uzdatniania Wody w Dębicy.

 

 

Laboratorium Produkcji Wody oraz Laboratorium Oczyszczalni Ścieków Wodociągów Dębickich osiągnęły bardzo dobre wyniki w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne SILESIALAB 2019, których organizatorem był Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.

 

 

Podpisano kolejny kontrakt na modernizację Stacji Uzdatniania Wody  w ramach projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. Prace modernizacyjne rozpoczną się już w maju, a rezultatem ich będzie m. in. budowa zbiornika wody czystej - dodatkowego rezerwuaru wody pitnej dla miasta Dębicy.

 

Komunikat
2019-04-04

Szanowni Państwo,

Ze względu na modernizację Oczyszczalni Ścieków nie będzie możliwe zwiedzanie Terenowej Ścieżki Edukacji Ekologicznej. Wnowienie zwiedzania nastąpi dopiero po zakończeniu prac modernizacyjnych.

 

 

Podpisano największy, bo wart 19,6 zł mln netto kontrakt  na roboty budowlane, będący częścią projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

Prace na konkurs pt: Nie zostawiajmy nikogo w tyle - woda dla wszytskich były oryginalne, zaskakujące i wymagały wielkiej kreatywności przy tworzeniu. Były też dobrym sposobem na rodzinną integrację. 25 marca spotkaliśmy się w Galerii Raj na podsumowaniu konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie o wodzie! Hasłem tegorocznych dni wody jest Nie zostawiajmy nikogo w tyle - woda dla wszystkich.

Mity związane z właściwościami wody z kranu stawiają ją często w złym świetle, a każdy argument przemawiający na jej korzyść wydaje się podejrzany lub nieprawdziwy. Tymczasem Dębicka Kraniczanka jest wodą bardzo dobrej jakości, dostępną dla każdego, znacznie tańszą od wody butelkowej. Pijąc wodę z k...
Laboratorium Wody Wodociągów Dębickich prowadzi nadzór nad jakością wody pitnej dla mieszkańców Dębicy. Formalnym potwierdzeniem kompetencji naszego laboratorium jest pozytywne przejście kontroli systemu jakości, wdrożonego w laboratorium. System jakości został w ostatnim czasie...

Szanowni Państwo, Nasza koleżanka p. Alina Piotrowska bierze udział w konkursie fotograficznym, przeznaczonym dla pracowników firm wodociągowych pt. "Woda - zmienne oblicza". Konkurs jest organizowany przez firmę Hawle i polega na tym, ze każdego miesiąca wybieranych jest 5 najlepszych fotografii zgłoszonych do konkursu, z których jedna trafi na stronę kalendarza na rok 2019. Wygarną fotografią jest ta, która zbierze jak najwięcej głosów. Dlatego zachęcam do głosowania na zdjęcie p. Aliny:

 

Żeby skutecznie oddać głos, należy:

1. Wejść na stronę http://www.hawle.pl/

2. Na dole strony jest zakładka Konkurs Fotograficzny

3. Po wejściu na nią – po lewej stronie – jest możliwość zarejestrowania się – należy podać maila. Na skrzynkę odbiorczą przychodzi mail zwrotny, który pozwoli skutecznie zalogować się i oddać głos.

 

Doceńmy pasję naszej koleżanki! Głosowanie trwa tylko kilka dni!

 

29 czerwca, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Prezes Zarządu Jacek Gil podpisał w imieniu Spółki Wodociągi Dębickie umowę o dofinansowanie projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy

Podczas tegorocznego biegu 5.Dębicka Dziesiątka z Tikkurila biegacze mieli okazję pić na trasie Dębicką Kraniczankę. Wodociągi Dębickie zdecydowały się zaproponować biegaczom kranówkę, wpisując się tym samym w światowy trend – jak to ma miejsce na maratonie np. w Berlinie. Cieszymy się, że mogliśmy wspierać w biegu tych wspaniałych sportowców tym, co mamy najlepszego – wodą do picia. Zachęcamy wszystkich do picia Dębickiej Kraniczanki w te upalne dni, a sportowcom gratulujemy wytrwałości i formy!

 

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (RODO). Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce: Ochrona ...
Woda z kranu jest nie tylko smaczna, ale też zdrowa. Podczas Dni Miasta mogli się o tym przekonać mieszkańcy Dębicy. Na stoisku, które po raz pierwszy przygotowały Wodociągi Dębickie można było spróbować wody z kranu, w wydaniu „z owocami”. Jest to element kampanii edukacyjnej, która ma zachęcić mieszkańców do picia wody z kranu i uświadomić im, że Dębicka Kraniczanka jest wysokiej jakości, bezpieczna i często smakuje lepiej, niż woda butelkowana.
Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2018r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24c  ust. 1 i 2, oraz art. 27a  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym ...

 

Wodociągi Dębickie otrzymały informację o przyznaniu dofinansowania w kwocie 1,1 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Dębicy.

Laboratorium Produkcji Wody Wodociągów Dębickich uczestniczyło w marcu  w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie badań mikrobiologicznych organizowanych przez firmę LGC Standards z Wielkiej Brytanii oraz w badaniach biegłości SILESIALAB 2018 w zakresie oznaczeń fizykochemicznych, których organizatorem był Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.
W porównaniach udział brało kilkadziesiat  laboratoriów z różnych krajów. Badania  polegały na przeprowadzeniu  analizy jednakowych próbek wody otrzymanych w tym samym czasie. We wszystkich oznaczanych wskaźnikach uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki.                                                 
Jest to kolejne, obiektywne i niezależne potwierdzenie kompetencji naszego laboratorium, wiarygodności uzyskiwanych wyników, a tym samym dowód na wysoką jakość badań i rzetelny nadzór nad produkowaną przez nas wodą.

12 kwietnia, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”. W imieniu Spółki Wodociągi Dębickie umowę podpisywał Prezes Zarządu Jacek Gil, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Prezes Zarządu Kazimierz Kujda. Ta ważna dla Dębicy inwestycja, dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 21, 7 mln zł i wkładowi własnemu 12,5 mln zł , pozwoli m. in. zmodernizować dębicką oczyszczalnię ścieków, wybudować rezerwowy zbiornik wody czystej dla miasta i zmodernizować stację uzdatniania wody, wybudować prawie 4 km i przebudować kolejne 6,5 km kanalizacji sanitarnej, wdrożyć system inteligentnego zarządzania siecią, będącą w posiadaniu spółki. Prace związane z projektem potrwają do końca 2021 r.

 

Wodociągi Dębickie Sp. zo.o. po raz kolejny, 22 marca, zorganizowały obchody Światowego Dnia Wody. Zapraszamy na krótką relację filmową! https://www.youtube.com/watch?v=ko9-BIOVhfo&feature=youtu.be

Natura dla Wody – pod takim hasłem obchodzimy 25 Światowy Dzień Wody - 2018. W związku z nasilającymi się kryzysami, związanymi z dostępem do czystej wody, klimatycznymi – powodującymi zaburzenie naturalnej gospodarki wodnej – susze, powodzie, poszukiwane są rozwiązania, któ...

Tegoroczny temat Światowego Dnia Wody- Natura dla wody – stawia wyzwanie, w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z niedoborem wody w XXI wieku.

Po raz czwarty znaleźliśmyy się wśród przedsiębiorstw, które otrzymały prestiżowy tytuł Gazele Biznesu. To wyjątkowe wyróżnienie odzwierciedla dobrą reputację i wiarygodność naszej firmy. Aby je otrzymać, konieczne jest utrzymanie przez trzy lata z rzędu rosnących obrotów...
W piątek, 16 lutego bieżącego roku., Wodociągi Dębickie otrzymały decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie o przyznaniu 21.7 mln  dotacji ze środków unijnych na realizację zadania „Rozwój Gospodarki Wodno-Ściekowej Miasta Dębica z ...

Wodociągi Dębickie po raz ósmy  wiarygodną firmą Województwa Podkarpackiego.

Specjalne certyfikaty przeznaczone są dla firm mających dobrą opinię zarówno u kontrahentów, jak i pracowników. Aby otrzymać certyfikat, trzeba wykazać się dokumentami, wskazującymi na brak zadłużenia np. wobec ZUS-u czy Urzędu Skarbowego, przedstawić swoje wyniki finansowe, udokumentować regulowanie wszelkich zobowiązań związanych z funkcjonowaniem firmy, a nawet dostarczyć oświadczenia o niekaralności i referencje współpracujących przedsiębiorstw. Wyróżnienia przyznaje Izba Przemysłowo-Handlowa, a przedsięwzięciu patronuje marszałek województwa.

W piątek 17 listopada uczestniczyliśmy  w  "Pikniku z przedsiębiorczością",  zorganizowanym  przez Powiat Dębicki oraz Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Wydarzenie odbyło się w hali sportowej MOSIR  w Dębicy i było adresowane do uczniów szkół średn...
W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy źródełka wody pitnej dla młodzieży w Zespole Szkół Zawodowych nr 1  w Dębicy oraz Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dębicy. To kolejny krok trwającej w naszym mieście kampanii picia wody z kranu. Otwarcia dokonali Pan Mariusz Szewczyk -  B...
Szybko, sprawnie, bez wychodzenia z domu i z każdego miejsca, gdzie dostępny jest internet – tak działa Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Nowoczesna aplikacja IBOK jest już dostępna dla wszystkich Klientów Wodociągów Dębickich. Dzięki nowemu systemowi można m.in. ...
Zapraszamy do aktywowania e-faktur. E-faktura to elektroniczny dokument mający taką samą wartość prawną jak tradycyjna faktura papierowa. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu i można ją odczytać z dowolnego miejsca na świecie. E-faktura to oszczędność czasu, lepsze planowanie wydatkó...
 Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. już od 2 lat pomaga II LO w Dębicy w realizacji programu edukacyjnego GLOBE. Jest to międzynarodowy  projekt, w którym uczestniczy ponad 100 krajów. Uczniowie II LO raz w tygodniu pobierają próbki wody z rzeki Wisłoki i w naszym Laborator...
W ostatnich dniach Wodociągi Dębickie zainstalowały źródełko wody pitnej w dębickim Parku Jordanowskim. Zainstalowane źródełko zapewnia w sposób higieniczny dostęp do wody wszystkim spragnionym. Urządzenie wykonane jest z materiałów najwyższej jakości oraz posiada s...
W maju,  w naszym Laboratorium Produkcji Wody poszerzał wiedzę oraz zdobywał doświadczenie praktyczne w zakresie badań mikrobiologicznych wody, uczeń I LO w Dębicy - Jaromir Hunia zajął I miejsce w  finale XLVI  Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej w Warszawie. Życzymy...
W marcu nasze Laboratorium Produkcji Wody uczestniczyło w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody. Badanie polegało na tym, że w określonym czasie kilkadziesiąt polskich i zagranicznych laboratoriów prowadziło ana...
Terenowa Ścieżka Edukacji Ekologicznej, która znajduje się na terenie Oczyszczalni  Ścieków w Dębicy przy ul. Kosynierów Racławickich 35  została przygotowana z myślą o tym aby podnieść świadomość ekologiczną młodszych i starszych mieszkańców miasta, kształtować...
W środę 05 kwietnia bieżącego roku uczestniczyliśmy w Targach Pracy Dębica 2017, które odbyły się w hali sportowej  Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. Organizatorami byli Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Urząd Miejski w Dębicy Urząd Gminy Dębica, ...
22 marca, za przyczyną dębickiej wody z kranu, Centrum Handlowe Raj oszalało. "Dębicka Kraniczanka" była wszędzie – na konkursowych pracach, eksponowanych na sztalugach; w konkursowych filmach, wyświetlanych na wielkim ekranie; na koszulkach maluchów i młodzieży; w karafka...
Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Weldon KIDS w Dębicy oraz ich starsi koledzy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy włączyli się w akcję promującą picie dębickiej wody z kranu. Młodzież przygotowała dla dzieci warsztaty zdobienia koszulek metodą sitodruku. Na podstawie logotypów,...
         22 marca 2017 roku Wodociągi Dębickie z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 11 w Dębicy pod patronatem Burmistrza Miasta Dębica po raz czwarty organizują obchody Światowego Dnia Wody. W tym roku chcemy za...
Wodociągi Dębickie sp. z o.o. znalazły się po raz kolejny w  gronie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw. Uroczysta gala wręczenia nagród odbył się 21 lutego w Starej Zajezdni w Krakowie. Pamiątkowy dyplom z rąk organizatorów rankingu  odebrali ...
Od dnia 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 5 i ust. 7 Ustawy z dnia 07.06.2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio...
Szanowni Państwo ! Od nowego roku zmieniliśmy wygląd naszych faktur. Nie zmienił się numer konta, na które należy dokonywać wpłat. Faktury elektroniczne wysyłane są obecnie z adresu: faktura@wodociagi.debickie.pl Wdrażamy nowe narzędzia komunikacji i rozliczeń z naszą Spółką, c...
Mamy nadzeję, że Radni naszego Miasta pomogą nam w promocji Dębickiej Kraniczanki, a na najbliższej sesji Rady Miejskiej zastąpią niezdrowe, zapakowane w plastikowe butelki napoje smaczną, czystą wodą z kranu. Jedna z naszych propozycji to podanie jej z mietą i cytryną. Chcemy aby Dębicka Kr...
Kolejny raz  Izba Przemysłowo- Handlowa w Rzeszowie przyznała certyfikaty "Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego". Wodociągi Dębickie sp z o.o. znalazły się w tym zaszczytnym gronie po raz siódmy. Przyznane wyróżnienie potwierdza wysoką jakość świadczonych u...
Rada Miejska w Dębicy dnia 14 października 2016r. podjęła uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Dębica. Aktualny regulamin znejduje się w zakładce strefa klienta....
Laboratorium Wody Wodociągów Dębickich prowadzi nadzór nad jakością wody pitnej dla mieszkańców Dębicy. Formalnym potwierdzeniem kompetencji naszego laboratorium jest pozytywne przejście kontroli systemu jakości, wdrożonego w laboratorium. System jakości został w ostatnim czasie...
Dlaczego wrzucane śmieci do kanalizacji są kłopotliwe? Większa część sieci kanalizacyjnej to rury o średnicy do 20 cm. Wrzucanie dużych śmieci do studzienek powoduje zatykanie rury przez co tworzą się zatory. Wrzucane do kanalizacji resztki jedzenia przyciągają szczury co jest pr...
      Dębicka Oczyszczalnia Ścieków pracuje już ponad 20 lat. Dokładnie 30 października 1995 r. zakończono jej kompletny rozruch.Oczyszczalnia została wykonana jako mechaniczno – biologiczna  z usuwaniem biogenów (azotu i fosforu). Obsługuje miasto D...
Wodociągi Dębickie w trosce o ochronę środowiska wykonały remont laboratorium Oczyszczalni Ścieków. Zakupiony został również nowy sprzęt laboratoryjny. Inwestycja przyczyniła się do polepszenia wykonywanych badań fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych w celu kontr...
Trwają wakacje – okres sprzyjający wypoczynkowi i podróżom. W tym czasie szczególnie zachęcamy do picia Dębickiej Kraniczanki. To dobry sposób na nawodnienie i schłodzenie naszych organizmów. Dębicka Kraniczanka, podana z cytryną, miętą  i lodem to doskonały na...
Kurtyna wodna to od kilku lat nieodłączny element wakacyjnych miesięcy na rynku w naszym mieście. Również i w tym roku nie będzie mogło jej zabraknąć. Możemy pod nią wejść lub wjechać na rowerze czy rolkach, by ochłodzić się delikatną, rozproszoną mgiełką chłodnej wody bezpośrednio z dębick...
Na stronie http://cena-wody.pl  można znaleźć ceny wody i ścieków dla gospodarstw domowych. Dębica zajmuje 722 na 928 w Polsce i 46 miejsce na 61 województw....
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Nieprzestrzeganie zakazu jest zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10 000 złotych. Pracownicy Wod...
2016-06-22

    

Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży samochód marki MERCEDES 410 – D-KA z zabudową do ciśnieniowego mycia kanalizacji marki  LEISTIKOW-UTAG. Samochód w ciągłej eksploatacji, wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy 25.800 zł netto. Samochód można oglą...
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. oferuje do sprzedaży koparko - ładowarkę marki Ostrówek model NK-0451B.  Sprzęt  w ciągłej eksploatacji, wartość rynkowa wg wyceny rzeczoznawcy 26.200 zł netto. Koparkę można oglądać w siedzibie Spółki na ul. Kosynierów Racławickich 35 w D...
Majowa wizyta dzieci z Niepublicznej Skoły Podstawowej Weldon SCHOOL miała nietypowy charakter. Maj, to miesiąc poświęcony książce i czytelnictwu. Dlatego po przejściu ścieżką edukacyjną Prezes Wodociągów Dębickich Pan Jacek Gil przeczytał dzieciom bajkę. Dzieciaki z uwagą słuchały ...
Super film
2016-03-23
Film "Skąd się bierze woda w kranie?" został nagrodzony w konkursie zoorganizowanym w ramach obchodzonego Światowego Dnia Wody. Organizatorami konkursu były Wodociągi Dębickie sp. z o.o. wraz z Zespołem Szkół  Zawodowych nr 1 i Publiczną Szkołą Podstawową nr 11 z Oddzia...
21 marca 2016 r., dzięki gościnności Galerii Raj, wraz z partnerami  - Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi zorganizowaliśmy Dębickie Święto Wody. Imprezie patronował Burmistrz Miasta Dębica - pan Mariusz Szewczyk, w u...
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 8 i ust. 9 Ustawy z dnia 07.06.2011r. o zbiorow...
      22 marca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problem dostępności wody w każdym zakątku świata i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi. Dziś niemalże połowa zatrudnionych na świecie (ok.1,5...
2 lutego w hali Starej Zajezdni w Krakowie podsumowano kolejną edycję rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm Gazele Biznesu 2015. Wodociągi Dębickie po raz drugi znalazły się w gronie wyróżnionych firm z trzech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i m...
Dobiegły końca prace związane z wymianą starej sieci wodociągowej na ulicach Poddęby i Tysiąclecia. Położono 1355 metrów nowych rur polietylenowych, a także wymieniono 46 przyłączy do budynków mieszkalnych. Ułożono nową nawierzchnię chodnika oraz wjazdy na posesje. Prace te ...

Mieszkańcy Dębicy dostaną SMS z Urzędu Miasta

Wydarzenia kulturalne i sportowe, awarie i utrudnienia w ruchu drogowym, a także sprawy administracyjne. O tym wszystkim mieszkańcy Dębicy dowiedzą się z SMS-ów wysyłanych przez miasto, dzięki SMS-owemu systemowi „DębicaSMSinfo”. 1 grudnia w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa informująca o wdrożeniu systemu w Dębicy.

Rejestracja (szczegóły) na stronie www.debica.urzadsms.pl

19 listopada 2015 r. w sali Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie Prezes Zarządu Wodociągów Dębickich Sp.z o.o.  z rąk Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Marii Kurowskiej  odebrał  certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego.”Jak podk...
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, korzystając z ostatnich promieni letniego słońca, otworzyliśmy „Terenową Ścieżkę Edukacji Ekologicznej” na terenie Oczyszczalni  Ścieków Wodociągów Dębickich. Pierwszą wycieczkę, na którą przyszli uczniowie z klasy II B Miejsk...
Uprzejmie informujemy, że na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy została otwarta Ścieżka Edukacji Ekologicznej. Terenowa Ścieżka Edukacji Ekologicznej ma na celu przybliżenie procesów oczyszczania ścieków oraz uświadomienie młodszym i starszym, że codzienne zachowanie każd...
Rozpoczynamy kampanię, promującą picie dębickiej wody z kranu, która nazwaliśmy Dębicka Kraniczanka. Pragniemy uświadomić mieszkańcom Dębicy, jak wysokiej jakości jest woda w kranach naszych mieszkań i zachęcić do picia wody prosto z kranu. Codzienna kontrola jakości wody, dostarczanej do...
         Woda stanowi najlepszy i najzdrowszy płyn pozwalający na optymalne nawodnienie organizmu. Jest bezkaloryczna, nie zawiera cukrów jak to ma miejsce w przypadku soków owocowych i napojów. Nasza Dębicka Kraniczanka -  jest smaczn...
Nie darzymy ich sympatią bo kojarzą nam się z chorobami. Oprócz tych ,,groźnych’’, które szkodzą człowiekowi istnieją i takie, które są jego sprzymierzeńcem. Jedną z najważniejszych funkcji bakterii jest rozkład materii organicznej. Zdolność ta wykorzystywana jest w ...
     Laboratorium Produkcji Wody Wodociągów Dębickich uczestniczyło w marcu w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez firmę LGC Standards z Wielkiej Brytanii. Ponad 100 laboratoriów z różnych krajów przeprowadz...
W związku ze zbliżającym się okresem wiosenno-letnim pragniemy poinformować wszystkich Odbiorców, że zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bez...
Czy wyobrażasz sobie chociaż jeden dzień swojego życia bez wody? Czy wiesz, że przeciętnie w ciągu dnia Europejczyk zużywa ok. 150 litrów wody, a w Afryce człowiek ma do dyspozycji ok. 20 litrów? Czy wiesz, że więcej osób na świecie ma własny telefon komórkowy niż dostęp ...
Podobnie jak w ubiegłym roku połączyliśmy siły. Organizatorami Światowego Dnia Wody  2015  w Dębicy są: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy , Szkoła Podstawowa nr 11  im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy or...
Od dnia 1 kwietnia 2015r. do 31 marca 2016r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 07.06.2011r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od...
W grudniu 2014 roku Wodociągi Dębickie przeprowadziły modernizację dwóch odcinków głównych kanałów sanitarnych odprowadzających ścieki z terenu miasta przy użyciu bezwykopowej technologii tzw. U-linera. Technologia polega na wprowadzeniu do istniejącej kanalizacji, po jej...
Pracownicy Oczyszczalni Ścieków Wodociągów Dębickich p.Urszula Kloc i p.Janusz Mitek spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami naszego Miasta z Przedszkola nr 9. Obieg wody w przyrodzie oraz pokazane praktyczne metody oczyszczania ścieków spotkały się z ogromnym zaint...
28 stycznia w Krakowie odbyło się rozstrzygnięcie rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm Gazele Biznesu 2014, organizowanego przez prestiżowy dziennik Puls Biznesu. Wśród wyróżnionych firm z trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpa...
Zbędne Filtry
2015-01-19
Lokalne domowe systemy „doczyszczania” naszej wody są zbędne i wielokrotnie szkodliwe. „Domowy system doczyszczania” wody powinien być uzasadniony jej składem fizyko-chemicznym. W przypadku naszej wody dostarczanej do Państwa takiego uzasadnienia nie ma, dlatego taki syst...
Od 2009r. posiadamy pozytywna decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy zatwierdzającą system jakości w Laboratorium Wody do prowadzenia badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Każdorazowo decyzja wydawana jest na okres 1 roku po kontroli i ocenie wdrożonego, sy...
Ciekawostki
2015-01-16
Czy wiesz, że: 1. 1m3 wody to: 1 000 butelek z wodą o pojemności 1 l 666,6 butelek z wodą o pojemności 1,5 l 100 wiaderek wody z wodą o pojemności 10 l 4 000 szklanek wody 2. Jeśli masz uszkodzoną spłuczkę w ubikacji możesz stracić aż 315 000 l wody (315 m3) &...
Każdy kto do 9 grudnia 2014r. zamówi usługę korzystania z e-faktury weźmie udział w losowaniu nagrody.   W dniu 10 grudnia 2014r. o godz. 8:00 w siedzibie Wodociągów Debickich sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 w Biurze Obsługi Klienta odbędzie się ko...
Na Stacji Uzdatniana Wody w Dębicy rozpoczęły się badania mające na celu sprawdzenie użyteczności ozonu w polepszeniu parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody w procesie jej uzdatniania. W tym celu została urchomiona specjalna pilotażowa stacja ozonowania. Pracownicy Wydział...
     W ubiegłym tygodniu odwiedziły nas dzieci z grupy VI  Miejskiego Przedszkola nr 11 w Dębicy. Opiekunowie i wychowawcy poświęcają dużo uwagi, aby rozwinąć w dzieciach postawy proekologiczne. W trakcie wizyty najmłodsi mieszkańcy naszego miasta zdobyły więdzę na temat wod...
Wodociągi Dębickie odpowiedziały na prośbę Dyrektora Caritas Gruzji - księdza Krzysztofa Kowala. Zwrócił się on o pomoc i specjalistyczne wsparcie dla prowadzonej akcji budowy wodociągów w górskich wioskach Kaukazu. Kilka lat temu Caritas wybudował wodociągi przy granicy z Turcj...
W piątek 22 sierpnia 2014r. w Biurze Obsługi Klienta Wodociągow Dębickich sp. z o.o. odbyło się drugie losowanie nagrody w konkursie „Bądź eko - wygraj tablet”. W losowaniu uczestniczyły osoby, które zdecydowały się na  zmianę faktur z wersji papierowej na e-faktury. Zwycie...
Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Wodociągów Dębickich   sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 w Biurze Obsługi Klienta odbędzie się drugie losowanie nagrody spośród dotychczas zgłoszonych uczestników k...
W piątek 11 lipca 2014r. w Biurze Obsługi Klienta Wodociągow Dębickich sp. z o.o. odbyło się losowanie nagrody w I-ej edycji konkursu „Bądź eko - wygraj tablet”. W losowaniu uczestniczyły osoby, które zdecydowały się na  zmianę faktur z wersji papierowej na e-faktury. Zwyci...
Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 11 lipca 2014r. o godz. 12:00 w siedzibie Wodociągów Dębickich   sp. z o.o. ul. Kosynierów Racławickich 35 w Biurze Obsługi Klienta odbędzie się pierwsze losowanie nagrody spośród dotychczas zgłoszonych uczestników ko...

18  czerwca w sali Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie przedstawiciele „Wodociągów Dębickich” – Jacek Gil i Agnieszka Jamróz , z rąk Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka, odebrali piątą  już z kolei statuetkę „Lidera Województwa Podkarpackiego” oraz certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego...

    Regulamin § 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu są Wodociągi Dębickie sp. z o.o.  z siedzibą w Dębicy, przy ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica, KRS: 0000044893, NIP: 872-000-42-72, REGON: 850489543, zwany dalej Organizatorem. ...
W bieżącym roku Wodociągi Dębickie zaplanowały modernizację kilku ważnych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Wymieniony zostanie między innymi 580 metrowy odcinek wodociągu w ulicy Gawrzyłowskiej. Wykonany będzie 550 metrowy odcinek magistrali wodociągowej w ulicy ...
Po raz pierwszy w tym roku połączyliśmy siły. Organizatorami Światowego Dnia Wody  2014  w Dębicy byli wspólnie : Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy , Szkoła Podstawowa nr 11  im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajow...
      W 2014 r. opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków pozostaną na dotychczasowym poziomie. Przyjęte przed rokiem stawki, ważne do końca marca br., będą obowiązywać w nowej taryfie przez kolejny rok.       Według  analizy  ...
Uprzejmie informujemy że od dnia 1 kwietnia 2014r. do 31 marca 2015r. będą obowiązywały na terenie Miasta Dębica dotychczasowe stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Szczegóły w zakładce "Wirtulne Biuro Obsługi Klienta- taryfy opłat"...
Z końcem stycznia Wodociągi Dębickie uruchomiły mobilną wersję swojej strony internetowej www.wodociagi.debickie.pl. Od tej pory poszerzył się znacznie dostęp do naszej strony. Można z niej swobodnie korzystać praktycznie w każdym miejscu.   Zapraszamy do odwiedzin.  ...

Kontakt   

Centrala 

14 670 51 71
14 670 68 11
Fax
14 677 94 27

 
Biuro Obsługi Klienta
14 670 68 14