x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Parametry wody

WSKAŹNIKI JAKOŚCI WODY


ŚREDNIE WYNIKI PODSTAWOWYCH BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH WODY UZDATNIONEJ PODAWANEJ DO SIECI WE GRUDNIU 2020r.

Lp.  Parametr   Jednostka  Wartość Wartość dopuszczalna wg obowiązującego Rozporządzenia
1. Barwa mg/l Pt <5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian1)
2. Zapach TON

<1
Akceptowalny

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
3. Smak TFN <1
Akceptowalny
Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
4. Odczyn pH - 7,8 6,5 - 9,5
5. Mętność NTU
0,28
Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
Zalecany zakres wartości do 1,0
6. Przewodność µS/cm 463 2500
7. Jon amonu mg/l <0,065 0,5
8. Azotany mg/l 5,00 50
9. Azotyny mg/l <0,03 0,5
10. Chlor wolny mg/l 0,18 0,3
11. Glin µg/l <20 200
12. Twardość ogólna mgCaCO3/l230 216 60 - 500
13. Mangan µg/l 13
50
14. Żelazo µg/l <20 200
15. Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
16. Escherichia coli jtk/100ml 0 0
17. Enterokoki jtk/100ml 0 0
18. Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
19. Ogólna liczba mikroorg. w 22°C jtk/1ml 0 Brak nieprawidłowych zmian2)

1) Pożądana wasrtość tego parametru w kranie konsumenta  - do 15 mg/l Pt
2) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej

Niezależnie od naszych badań, woda uzdatniona kontrolowana jest w ramach bieżącego nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Orzeczenia tego organu potwierdzają,  że jakość wody dostarczanej mieszkańcom Dębicy spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
 

 
Kontakt   

Centrala 

14 670 51 71
14 670 68 11
Fax
14 677 94 27

 
Biuro Obsługi Klienta
14 670 68 14