x

Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

 W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)           2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych           osobowych i ich swobodnego przepływu, uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Dębickie sp. z o. o. w Dębicy
   z siedzibą przy ul. Kosynierów Racławickich 35, 39-200 Dębica.
   
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016  o ochronie danych osobowych (RODO).
   
 3. Państwa dane przetwarzane będą w celu:
 • w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)
 • w celu spełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - art. Ust. 1 lit. c RODO
 • w celu dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora
 • w celach związanych z postepowaniami o udzielenie zamówień publicznych art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • w celu wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • w celów prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie uprawnione podmioty w okolicznościach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych.
   
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
   
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania danej usługi oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
   
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszy przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.
   
 7. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD): daneosobowe@wodociagi.debickie.pl